Naše aktivity

 

Kreativita

podporovať kreativitu žiakov/študentov na základných a stredných školách, napr. formou kurzov kreatívneho a kritického myslenia a súťaží

Krúžky

pracovať so žiakmi/študentmi na základných a stredných školách, viesť záujmové krúžky a interaktívne prednášky v oblasti prírodných, technických a sociálnych vied 

Workshopy

 organizovať workshopy, konferencie, tréningy, školenia, odborné semináre, letné školy a výstavy s interdisciplinárnym zameraním 

Projekty

školenie a poradenstvo v oblasti projektového vzdelávania

Tábory

organizovanie vedeckých táborov


Stáže

podporu pre žiakov a študentov pri hľadaní stáží a odbornej praxe

Naše akcie

Naše akcie majú za cieľ priviesť deti k vede. 

Nájdi v sebe vedca


"Nájdi v sebe vedca" je projekt, ktorého sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Pavla Marcelyho od 5. do 8. ročníka a Ústavy Slovenskej akadémie vied. Na pôde SAV si mohli žiaci vyskúšať aké je to byť vedcom.

Letný tábor v INSPIRO


Počas letných prázdnin mohli si deti v dennom tábore v Inspiro - park oddychu v Ivánke pri Dunaji vyskúšať experimenty z dielne All4Science, o.z.


 

VEDA JE ZÁBAVNÁ

Učme sa a zabávajme sa spolu